wat

managementsystemen

Greens International is een managementsysteemspecialist. We kunnen ondersteunen bij alles wat nodig is om een goed en passend managementsysteem voor uw organisatie te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met uw organisatiestructuur, bedrijfscultuur en het opleidingsniveau van de medewerkers. Wat betekent ‘een en ander’ concreet?

Dat Greens International indien gewenst:

 • managementsystemen opzet en/of integreert volgens ISO 14001, EMAS, ISO 9001, OHSAS 18001 (arbo) of een projectteam begeleidt bij het opzetten van een managementsysteem
 • begeleidt bij de implementatie van managementsystemen
 • ISO 26000 voor duurzaam ondernemen kan implementeren
 • samen met het management het beleid bepaalt
 • uitvoering van processen helpt verbeteren
 • de introductie verzorgt van het managementsysteem binnen de organisatie
 • milieuvergunningen aanvraagt
 • bedrijfsmilieuplannen (BMP’s) en risico inventarisaties (RI&E) opstelt
 • milieu-, sociaal- of duurzaamheidjaarverslagen en e-MJV verzorgt
 • ondersteunt bij het uitzoeken en naleven van wet- en regelgeving, arboconvenant of arbocatalogus
 • en helpt bij alle andere zaken die hiermee verband houden

Greens is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van milieu- en arbomanagementcertificatie, onder andere vanuit haar werkzaamheden voor SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbo-managementsystemen).

Greens is onderdeel van een goed geolied netwerk. Voor specifieke zaken en grote projecten wordt samengewerkt met gespecialiseerde adviseurs. Zie klanten.

projectmanagement

Wij hebben een ruime ervaring met projectmanagement en kunnen de projectleider leveren voor grotere projecten. De projectleider bewaakt en stuurt als onafhankelijke partij de planning en uitvoering. Onze doelstelling is een eindresultaat waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Greens International inhuren voor projectmanagement betekent dat onze projectleider:

 • overlegt en onderhandelt met betrokken partijen
 • een inhoudelijke bijdrage levert
 • de tijdsplanning scherp in de gaten houdt
 • als onafhankelijke partij het project benadert
 • een eindresultaat levert naar tevredenheid van alle partijen
 • producten op maat levert

Voor een tijdelijke oplossing van uw managementprobleem of als interim-manager kunt u Yvon van der Voort inhuren.

training en audits

Het overdragen van kennis is een van de leukste onderdelen van het werk. Hiermee zorgen we dat uw systeem gaat leven en iedereen begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Hierdoor kunt u zelf uw managementsysteem beheren en heeft u hier (in principe) geen ondersteuning voor nodig.

We hebben onder andere ervaring met de volgende trainingen:

 • interne audittraining
 • training risicomanagement
 • implementatietraining managementsysteem
 • milieu- of arbowet- en regelgeving
 • wijzigingen wet- en regelgeving
 • kennis van de norm: ISO 9001, 14001 of OHSAS 18001

Staat uw training er niet bij? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de wensen en mogelijkheden te onderzoeken.

Naast trainingen voeren we ook verschillende soorten audits uit:

 • due diligence audits: het bepalen van de milieusituatie bij fusie en overname
 • compliance audits: vaststellen of aan wet- en regelgeving wordt voldaan
 • systeem audits: beoordelen of het managementsysteem aan de norm voldoet

We begeleiden bij certificatie-audits of nacontroles en helpen bij het verbeteren van het interne auditsysteem en het intern auditplan met als doel de effectiviteit van de interne audis te verhogen.

print deze pagina

projecten
REYM Interne
audittraining

lees meer ...