links

De websites openen in een nieuw scherm.

ISO 14001 en OHSAS 18001

www.sccm.nl
Site van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanage-mentsystemen, met informatie over ISO 14001, OHSAS 18001 en EMAS (o.a. een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn en certificerende instellingen).

duurzaamheid

www.duurzaamheidsverslag.nl
Informatie over milieujaarverslagen en duurzaamheidsverslagen, hierop zijn onder andere verslagen van diverse bedrijven te lezen en te downloaden.

www.globalreporting.org
Site van de GRI organisatie waarvan de GRI-richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging is te downloaden.

www.mvonederland.nl
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een startpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm
Publicatieplatform voor zelfverklaring ISO 26000. Het publicatieplatform geeft een organisatie de mogelijkheid de zelfverklaring ISO 26000 te publiceren.

www.transparantiebenchmark.nl
Publicatieplatform voor zelfverklaring ISO 26000. Het publicatieplatform geeft een organisatie de mogelijkheid de zelfverklaring ISO 26000 te publiceren.

informatie over beleid en wet- en regelgeving

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
Site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met informatie over beleid, wet- regelgeving en ontwikkelingen. Via de knop ‘Onderwerpen’ is de milieu-informatie snel toegankelijk.

www.infomil.nl
Site van het Informatiecentrum Milieuvergunningen, gericht op vergunning-verleners en handhavers, maar ook bijzonder informatief voor bedrijven.

www.overheid.nl
Toegang tot alle wet- en regelgeving vanaf 1995.

www.stab.nl
Uitspraken van de Raad van State vanaf eind 2000.

informatie over arbo-zaken

www.arboportaal.nl
Deze site van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kan in veel gevallen gebruikt worden als startpunt voor informatie op gebied van arbeidsomstandigheden. Naast praktische informatie bevat de site ook veel linken naar bronnen buiten het ministerie.

www.inspectieszw.nl
De site van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) bevat naast informatie over de Inspectie SZW ook (branche)rapporten van inspecties. Deze geven een goed beeld van bevindingen en verbeterpunten binnen een branche. Ook wordt hier het inspectieprogramma (welke branches krijgen extra aandacht) voor het komend jaar gepubliceerd.

< terug naar vorige pagina

print deze pagina

projecten
OBT duurzaamheidsverslag
lees meer ...