duurzaam

duurzaamheidsprojecten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of ook wel duurzaam ondernemen staat erg in de belangstelling, ondanks of juist dankzij de financiële crisis. Duurzaam ondernemen is gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn bewezen succesvoller dan hun concurrenten. Duurzaam ondernemen bespaart kosten, verbetert de concurrentiekracht en arbeidsomstandigheden, draagt bij aan een goede reputatie en de wereld wordt er ook nog beter van!

Hoe doe je dat, duurzaam ondernemen? Greens International kan hierin vanuit een brede ervaring adviseren en ondersteunen middels een zogenoemd ‘duurzaamheidsproject’ waarin we individuele bedrijven of groepen voorlichten en begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid. Het doel is het realiseren van een duurzame organisatie.

Een project bestaat uit:

  • een toelichting op duurzaam ondernemen
  • het definiëren van het duurzaamheidsbeleid (rekening houdend met ontwikkelingen binnen de branche en wensen van klanten/ opdrachtgevers)
  • bepalen van maatregelen die al uitgevoerd zijn
  • het opstellen van een plan van aanpak voor de verdere invulling van het duurzaamheidsbeleid
  • voorlichting aan medewerkers
  • eventueel implementeren van ISO 26000, de MVO-prestatieladder of het opstellen van de zelfverklaring ISO 26000

duurzaamheidsverslaglegging

Transparantie over duurzaam ondernemen kan onder andere worden bereikt door het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag. Transparantie over uw handelen is van belang voor uiteenlopende partijen, zoals klanten, medewerkers, leveranciers, financiers, verzekeraars en overheden. Openheid over de duurzaamheidsaspecten van uw beleid kan uw relaties versterken.
Een duurzaamheidsverslag helpt de activiteiten transparant te maken. Het verslag kan bijvoorbeeld opgesteld worden conform de internationale GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative), gerelateerd aan ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische prestaties. Een andere mogelijkheid is het voldoen aan de eisen van de Transparantiebenchmark van het Ministerie van economische zaken.

Greens International stelt voor zowel kleine als grote bedrijven duurzaamheidsverslagen op. Dit varieert van een beginnersverslag tot een verslag voor gevorderden, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie, de doelgroep en de wensen van de klant. Indien u dat wenst, kunnen de cijfers door een externe partij worden geverifieerd.

Liever alleen een milieu- of sociaaljaarverslag? Ook daarvoor kunt u bij Greens International terecht.

duurzaam inkopen

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het behalen van doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Inkopers hebben immers regie over de toeleveringsketen en kunnen daardoor belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid en het realiseren van verbeteringen.

Greens International kan het duurzaam inkopen op diverse manieren ondersteunen:

  • opstellen van duurzaam inkoop criteria
  • begeleiden / trainen van inkopers om meer kennis te verkrijgen over duurzaamheid
  • opzetten van een duurzame leveranciersbeoordeling
  • ondersteunen bij het voldoen aan duurzaam inkoopcriteria van de overheid
print deze pagina

projecten
OBT
duurzaamheidsverslag


lees meer ...