projecten

Interne audittraining REYM
Reym is een industrieel reinigingsbedrijf met vestigingen door het hele land. Het bedrijf is gecertificeerd voor een groot aantal normen, waaronder ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo) en een aantal brancherichtlijnen (BRL's). Voor alle normen moeten interne audits worden uitgevoerd. De vragen van Reym waren: Hoe kunnen we het aantal audits beperken en de effectiviteit van de audits vergroten.

De vragen werden ingevuld door een interne audittraining voor een brede groep auditoren. De groep bestond uit het volledige MT (voor de directiebetrokkenheid), de medewerkers van de afdeling kwaliteit, milieu en veiligheid (kmv-coördinatoren) en controllers. Tijdens de training is de basis gelegd voor risicomanagement en risk-based auditten.

Voor een uniforme uitvoering en aantoonbaarheid is een systematiek ontwikkeld waarmee de risico's van de processen in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de in kaart gebrachte risico's wordt bepaald wat de insteek van de audit wordt. Daarnaast wordt de inventarisatie van risico's gebruikt om te kijken of de risico's voldoende geborgd zijn in het managementsysteem.

Jaarlijks worden de interne auditoren getraind om de kennis actueel te houden en de kwaliteit van de audits te verhogen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van de uitgevoerde interne audits.

< terug naar vorige pagina

naar de projecten overzichtspagina >

print deze pagina