projecten

CO2 prestatieladder Ing-Rail
Ing-Rail is een ingenieursbureau gericht op het ontwerpen, projectmanagement en directievoering van Railinfrastructuur-projecten en –technieken. Vanwege het werk dat uitgevoerd wordt voor ProRail was het belangrijk om deel te nemen aan de CO2-prestatieladder. De eerste stap betrof het voldoen aan niveau 3 van de ladder. Het bestaande ISO 9001 managementsysteem is uitgebreid met onderwerpen nodig voor de CO2-ladder. Dit betreft onder andere een aanpassing in het beleid en doelstellingen betreffende energiemanagement, interne en externe communicatie over de prestatie en beheersing van CO2 en een halfjaarlijkse rapportage van gerealiseerde maatregelen. De rapportage voldoet aan de noodzakelijke eisen uit de ISO 14064 betreffende de verslaglegging van broeikasgassen.

< terug naar vorige pagina

naar de projecten overzichtspagina >

print deze pagina